Edit Content

Tüberöz – Tübüler Meme

Tüberöz Meme – Tübüler Meme

Tüberöz meme – tübüler meme nedir?

Tüberöz meme – tübüler meme konik meme, keçi memesi, hipoplastik meme olarak da adlandırılan ve hem kadınlarda hem de erkeklerde meme gelişim sürecinde oluşan birbirinden ayrık ve asimetrik memeler (göğüsler), meme tabanının darlığı, meme başı çevresinin geniş olması, meme alt kıvrımının yüksek olması ve meme dokusunun meme başından dışarı doğru fıtıklaşması ile oluşan doğumsal deformiteye denir. Bu sorunların sorunları ortadan kaldırmak için uygulanan estetik cerrahi operasyonuna da tüberöz meme ameliyatı ya da tübüler meme ameliyatı adı verilir.

 

Gelişim yetersizliği veya anormalliği olarak adlandırılan durum, hastaları kaygılandıran ve psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir sürecin yaşanmasına sebep olmaktadır. Estetik kaygıları körükleyerek yaşam konforunu kötü yönde etkileyen bu tür durumların, gerek anatomik gerekse psikolojik sebeplerden dolayı düzeltilmesi kaçınılmazdır.

Görsel açıdan memedeki asimetrik, şekil ve hacim anomalisi olan memelere yapılan cerrahi işlemlere tüberöz meme ameliyatları denir. Prof. Dr. Şükrü Yazar’ın meme yapısında doğuştan ya da sonradan oluşabilen tüm deformasyonlar için gerçekleştirdiği diğer estetik cerrahi operasyonları tüm detaylarıyla incelemek için ise  meme estetiği sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kadınların sorun olarak gördüğü meme büyüklüğü – küçüklüğü-sarkık olması ve meme ucu problemlerinin dışında en sık karşılaşılan ve estetik açıdan düzeltilmesi en zor olan ve halk dilinde de keçi memesi olarak bilinen tüberöz meme – tübüler meme estetik şekil bozukluğu, ilk kez 1976 yılında tüp şeklinde meme olarak adlandırılmıştır.

Tüberöz meme – tübüler meme nasıl ve neden oluşur?

Tüberöz mem – tübüler meme anomalisinin cerrahi olarak düzeltilmesi işlemi, sınıflandırılması, kategorize edilmesi, nasıl ve neden oluştuğuyla ilgili analizler ve bilimsel çalışmalar yapılarak kadın ve erkeklerdeki bu meme rahatsızlığı incelenmeye devam edilmektedir. Henüz sebebi tam olarak ortaya konulmamış olmasına rağmen bu tür deformasyonların meme gelişim sürecinde duraksamaya yol açan genetik kodlama hatası sebebiyle meydana geldiği görüşü ağırlıktadır.

Tüberöz meme – tübüler meme; kadın veya erkekte meme dokusunun olması gereken normal gelişimin belli bir dönemde duraksaması sonucu meme görünümünün farklı şekillerde gelişmesine sebep olur.

 • Birbirinden ayrık memeler (göğüsler)
 • Meme tabanının darlığı
 • Meme başı çevresindeki koyu alanın olağandan geniş olması
 • Meme alt kıvrımının yüksek olması
 • Meme dokusunun meme başından fıtıklaşması
 • Memede sarkma
 • Memeler arasında asimetri
 • Memenin gelişmemesi (hipoplazi)

Bu tür anormalliklerin bir tanesi veya hepsinin birlikte bir bireyde oluşup oluşmadığına bakılmak suretiyle tüp meme (keçi memesi) patolojisinin ağırlığı tespit edilmektedir.

 

Tübüler meme – tüberöz meme derecesinin tedaviye etkisi nedir?

Tüberöz meme – tübüler memeler, hastaların estetik görünümünü ve vücut algısını bozar. Tüberöz – tübüler memelerin tedavisi, var olan deformitenin boyutuna göre planlanır. Tüberöz – tübüler memelerde çoğunlukla asimetri de görülür. Memelerden biri normal gelişirken diğeri keçi memesi görünümünde olabilir.

Tüberöz – tübüler memeler, kimi zaman fark edilmeyecek kadar hafif düzeyde olabilirken, kimi zaman belirgin asimetri ve deformasyonlarla kendini belli eder. Tedavi de bu mevcut deformiteleri düzeltmek üzere planlanır.

Tüberöz meme – tübüler meme deformitesinin düzeltilmesi

Ameliyat öncesi hastaların detaylı olarak bilgilendirilmesi önemlidir.

 • Meme tabanında darlığın açılması
 • Meme altındaki kıvrımın seviyesinin olması gereken seviyeye indirilmesi
 • Meme dokusundaki darlıkların açılması ve meme dokusunun genişletilmesi
 • Areolanın (meme ucu etrafındaki koyu alanın) boyutunun küçültülmesi
 • Meme başı bölgesinden fıtıklaşmış dokuların düzeltilmesi
 • Gerekirse meme volümünün artırılması için meme protezleri kullanılması
 • Asimetrinin düzeltilmesi; Memeler arasındaki asimetrinin düzeltilmesi için meme dikleştirme, küçültme ya da meme büyütme ameliyatları yapılır.

Tübüler meme – tüberöz meme ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Sadece yağ enjeksiyonu ile düzeltilebilen tübüler-tüberoz meme vakalarında hiçbir iz kalmadan istenilen meme görüntüsünün elde edilmesi mümkündür. Diğer şekillerde yapılan estetik operasyonlar sonucunda ise tolere edilebilir ve çok zor fark edilebilen izlerin kalması kaçınılmazdır. Kesiler mevcut deformitenin boyutuna göre meme başından ya da meme alt kısmından yapılır. Bu kesiler iyileştikten ve üzerinden zaman geçtikçe fark edilmeleri çok zordur.

Tüberöz meme – tübüler meme ameliyatı sonrası hasta süreçleri nasıldır?

Tübüler meme – tüberöz meme estetiği ile beklentilerine kavuşan hastaların normal yaşamlarına dönmeleri 2-4 gün içerisinde mümkün olmaktadır. Bir-iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde hafif efor gerektiren spor ve egzersizler yapılabilmektedir. Estetik operasyonu üzerinden 3-4 hafta geçtikten sonra ise hasta, herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal yaşama dönülebilmektedir.

 

Tüberöz meme – tübüler meme sıkça sorulan sorular ve cevapları

Estetik uygulama öncesi, sırası ve sonrasıyla ilgili sıkça sorulanlar ve cevapları

Tüberöz meme ile tübüler meme deformitesi arasında fark var mıdır?

Evet vardır. Tüberöz memede; Meme tabanında darlık belirgindir. Meme ucu etrafındaki koyu alan geniş ve meme dokusu bu alandan fıtıklaşmıştır. Meme derisinde ve meme dokusunda gelişim yetersizdir (hipoplazi). Tübüler memede ise; Meme tüp görünümündedir, memenin boyu uzamıştır. Meme dokusu yani volümü normal boyutta ya da boyut artmıştır

Meme emziren anneler tübüler meme – tüberöz meme ameliyatını yaptırabilir mi?

Öncelikle bebeğin sütten kesilmesi beklenir daha sonra ameliyat yapılır.

Tüp şeklinde meme (tüberöz meme – tübüler meme) ameliyatı kaç yaşında yapılır?

Genç kızların ve erkeklerin görünümüne ve psikolojisine zarar veriyorsa 16-18 yaşından itibaren yapılabilir.

Tüberöz meme – tübüler meme estetiği erkeklere yapılır mı?

Tüberöz meme – tübüler meme deformitesine erkeklerde de sıkça rastlanılmaktadır ve düzeltme ameliyatları erkeklerde de yapılmaktadır.

Tüberöz meme – tübüler meme estetiği kalbe zarar verir mi?

Hayır kesinlikle zarar vermez. Meme dokusunda yapılan bu işlemlerde kalp ya da diğer iç organlar zarar görmez.

Tüberöz meme – tübüler meme nasıl anlaşılır?

Bu durum çoğunlukla ergenlik döneminde meme gelişimi ile birlikte tespit edilir. Ergenlik döneminin sona ermesiyle tüberoz-tübüler meme deformitesi (keçi memesi) tam olarak ortaya çıkmış olur.

Hastalar bu durumu tanımlayamadıklarından “memelerin arasının ayrık olması”, “memelerin küçük, sarkık ve asimetrik olması” gibi şikayetlerle hekime başvururlar.

Tüberöz meme – tübüler meme deformitesinin dereceleri mevcuttur. Hafif düzeydeki tüberöz meme – tübüler meme deformitelerini hastaların anlaması güç olabilir. Bu nedenle bu deformitenin toplumdaki sıklığı bilinenden daha fazladır. Bu tür hafif tüberöz  – tübüler memeler çoğunlukla tesadüfen teşhis edilirler. Deneyimli plastik cerrahlar tarafından tüberöz meme – tübüler meme teşhisi kolayca konabilmektedir. Tüberöz meme – tübüler meme deformitesi erkeklerde de sık olarak gözlenmektedir.

Tüberöz meme – tübüler meme tedavisi nasıl planlanır?

Tüberoz-tübüler memeler, hastaların estetik görünümünü ve vücut algısını bozar. Tüberöz – tübüler memelerin tedavisi, var olan deformitenin boyutuna göre planlanır. Tüberöz – tübüler memelerde çoğunlukla asimetri de görülür. Memelerden biri normal gelişirken diğeri keçi memesi görünümünde olabilir.

Tüberöz – tübüler memeler, kimi zaman fark edilmeyecek kadar hafif düzeyde olabilirken, kimi zaman belirgin asimetri ve deformasyonlarla kendini belli eder. Tedavi de bu mevcut deformiteleri düzelmek üzere planlanır.

Tüberöz meme – tübüler meme ameliyatı sonrası iyileşme

Tüberoz-tübüler meme (Keçi memesi) ameliyatı yaklaşık 1 – 2 saat sürer. Ameliyat sonrası oluşabilecek ağrılar, ağrı kesiciler ile kontrol altına alınır. Hastaların bir süre sporcu sütyeni kullanması gerekebilir. Kol hareketleri birkaç gün sınırlanabilir. İyileşme döneminde ameliyat bölgesine, doktorun önerdiği şekilde masaj yapılması da hastayı rahatlatacaktır.

Tüberöz meme – tübüler meme ve emzirme ilişkisi

Tüberöz- tübüler memelerde emzirme memelerdeki deformitenin derecesine göre etkilenebilir. Meme tabanında ileri düzeyde darlık ve meme başında belirgin fıtıklaşma süt bezleri ve süt kanallarının oluşumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Hafif düzeyde tüberöz meme – tübüler meme deformitelerinde ise emzirme fonksiyonu genelde etkilenmez.

Paylaş:

Diğer Yazılar

Lipomatik

Lipomatik Lipomatik Liposuction Aleti Vücudun belirli bölgelerde toplanmış olan yağ

Smart-Lipo

Smart-Lipo Smart Lipo (Lazer Liposuction Aleti) Nedir? Kilo verme ve

Hydrafacial

Hydrafacial Hydrafacial Nedir? Kalıcı, güvenilir, acısız ve hızlı bir uygulama

H100 Aşısı

H100 Aşısı H100 Aşısı (Gençlik Aşısı) H100 aşısı nem kaybı,

Dermabrazyon

Dermabrazyon Dermabrazyon Nedir ve Ne İşe Yarar? Ciltteki tüm düzensizlikleri,

PRP Tedavisi

PRP Tedavisi PRP tedavisi (Platelet Rich Plasma) nedir? Son yıllarda

Mezoterapi

Mezoterapi Mezoterapi Nedir? Farmakolojik ve bitkisel ilaçların vücudun belirli bölgelerine

Peeling

Peeling Peeling (Cilt Soyma) Nedir? Ciltteki ölü derinin soyulmasını ve

Dolgu Uygulamaları

Dolgu Uygulamaları Dolgu Enjeksiyonu Nedir? Dolgu uygulamaları günümüzde vücudun hemen

Bölgesel İncelme

Bölgesel İncelme Bölgesel İncelme (Vücut Şekillendirme) Vücudun bel, basen ve

Cilt Bakımı

Cilt Bakımı Cilt Bakımı Nedir? Profesyonel cilt bakımı ürünleri veya

Botoks

Botoks Botoks Nedir? Estetik amaçlarla yüzdeki kırışıklıkların ve ince çizgilerin

Mesaj Gönderin