Edit Content

Meme Onarımı

Meme Onarımı (Meme Rekonstrüksiyonu)

Meme onarımı (meme rekonstrüksiyonu) nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı doktorlar tarafından meme kanseri, yanık, iş – trafik kazaları, ağır hastalıklar ve doğumsal sebeplerle memelerin ikisinde ya da birinde meydana meme kaybının doğal memeye benzeyen yeni memenin yapılması tedavisi süreçlerine “Meme Onarımı (meme rekonstrüksiyonu)” denir.

 

Meme onarımı, estetik bir ameliyat değil bir onarım (rekonstrüksiyon) ameliyatıdır. Yani kanser ya da kaza nedeniyle kaybedilen bir uzvun doğalına yakın şekilde yerine konulması çalışmasıdır. Günümüzde iyi merkezlerde meme kanseri; genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, medikal ve radyasyon onkolojisi, patoloji uzmanlarının oluşturduğu bir sağlık ekibi tarafından tedavi edilmektedir. Bu ekip, ameliyat öncesi hastayı değerlendirir ve hasta için en uygun tedavi seçeneğini birlikte belirlerler.

Meme onarımı (meme rekonstrüksiyonu) ne zaman yapılır?

 • Eş zamanlı meme onarımı; Genel cerrahi ekibi memeyi alma ameliyatını (Mastektomi) yaparken aynı seansta biz plastik cerrahların memeyi yeniden yapma ameliyatına eş zamanlı meme onarımı diyoruz. Eş zamanlı meme onarımını implantlar (protezler), hastaların kendi dokuları ya da bu yöntemleri kombine edilmesi ile yapılır.
 • Geç dönem meme onarımı; Memesi daha önce alınmış ve herhangi bir meme onarımı yapılmamış olan hastalarda memenin yeniden yapılmasına geç dönem meme onarımı diyoruz. Bu hastalarda da meme onarımını implantlar (meme protezleri), hastaların kendi dokuları ya da bu yöntemleri kombine edilmesi ile yapılır.

Meme onarımı nasıl yapılır ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Meme rekonstrüksiyonu aşamaları

Kadınlarda Kanserli Memenin Alınması Sonrasında Yeni Memenin Oluşturulması Süreçleri

I – Meme dokusunun oluşturulması aşaması

II – Meme başı ve areolanın oluşturulması aşaması

III – Memeler arasında simetrinin sağlanması

I – Meme dokusunun oluşturulması aşaması

Doğal bir meme görüntüsü elde etmek için birkaç ameliyat gerekir. İlk ameliyat, en komplike olan meme dokusunun oluşturulmasıdır. Alınan memenin yeniden oluşturulması genel olarak üç şekilde yapılabilir:

1 – İmplantlarla (meme protezleri-silikon protezler)

2 – Hastanın kendi dokularıyla (karın, sırt, kalça ve uyluktan alınan dokularla)

3 – Hastanın kendi dokuları ile implantlar (meme protezleri) kombine edilebilir

4 – Yağ dolguları (yağ enjeksiyonu); bu yöntem genelde implantlar ya da kendi dokuları ile meme onarım yöntemlerini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır

1 – İmplantlar (meme protezleri-silikon protezlerle) meme onarımı

Meme onarımında genelde iki farklı yapıda implant kullanılmaktadır;

A – Kalıcı implantlar (silikon meme protezleri)

B – Geçici implantlar (doku genişleticiler-tissue expander)

A – Kalıcı implantlar (silikon meme protezleri): Şekil olarak 2 tip kalıcı meme protezi var:

 • Yuvarlak Protez:Bu protezler genelde meme onarımında tercih edilmemektedir.
 • Anatomik (Damla) Protezler:Meme onarımında meme tümüyle alındığı için anatomik (damla şeklinde) protezler tercih edilir. Bu protezlerin dış cidarı silikon madde ile çevrilidir. İçi silikon jel ya da sıvı (serum) ile doldurulur.

B – Geçici implantlar (doku genişleticiler-tissue expander)

Geçici meme implantları (doku genişleticiler-tissue ekspanderlar) radyoterapi görecek hastalarda ya da daha önce memesi alınmış olan hastalarda dokuların şişirilerek genişletilmesi amacı kullanılır.

Geçici implantların bir portu vardır bu port yardımı ile sönük şeklinde olan implant serum fizyolojik (tuzlu su) ile şişirilir. Bu şişirme işleminin bir miktarı ameliyat esnasında geri kalan miktar ise ameliyattan birkaç hafta sonra birkaç seansta yapılır.

Geçici implantların iki tipi vardır: Bir grup doku genişleticinin iç boşluğu tamamen serum fizyolojik (tuzlu su) verilerek şişirilir. İkinci grup doku genişleticilerde ise; iç boşluk hem silikon jel hem serum (tuzlu su) içerik ile kombine edilerek şişirilir. Bu protezlerde iki boşluk bulunmaktadır. % 35’lik dış boşluk silikon jelle doludur, % 65’lik iç boşluk ise bir port yardımıyla serum (tuzlu su) verilerek şişirilir. Geçici meme implantları (doku genişleticiler-tissue ekspanderlar) radyoterapi görecek hastalarda ya da daha önce memesi alınmış olan hastalarda dokuların şişirilerek genişletilmesi amacı kullanılır. Radyoterapiden sonra ya da şişirilerek doku genişlemesi sağlanan hastalarda içi tamamen serum (tuzlu su) olan doku genişleticiler çıkarılarak yerlerine kalıcı implantlar (silikon meme protezleri) yerleştirilir. İçi kısmen silikon jel ve serum (tuzlu su) ile dolu olan protezlerde radyoterapi sonrasında bir deformasyon yoksa port çıkarılarak protez kalıcı hale getirilebilir. Protezin dış çeperinde jel olmasının sebebi meme dokusuna yakın doku ve hissi silikonun vermesidir. Serumda ise titreşim olabilir ve hasta bunu göğüs kafesinde hissedebilir. Ayrıca serum sıcak ve soğuğa daha çabuk tepki verir. Serumlu (tuzlu su) protezler bu sebeple daha az kullanılır. Silikon jelin yoğunluğu meme dokusuna yakındır.

 

Protezle Meme Onarımı (Rekonstrüksiyonu) işlemleri nelerdir?

 • Protezle eş zamanlı meme onarımı: Genel cerrahi ekibi memeyi alma ameliyatını (Mastektomi) yaparken aynı seansta biz plastik cerrahların memeyi yeniden yapma ameliyatına eş zamanlı meme onarımı diyoruz. Bu ameliyatta kalıcı ya da geçici protezler kullanılır. Hasta Mastektomi (memenin alınması) sonrası radyoterapi görmeyecekse aynı cerrahi seansta kalıcı bir protez yerleştirilir.                                                                  Geçici Protezle (doku genişletici) ile meme onarımı:
  Hasta, Mastektomi (memenin alınması) sonrası Radyoterapi tedavisi görecekse aynı cerrahi seansta geçici protez yerleştirilir. Geçici protezin en önemli katkısı radyoterapi tedavisi süresince meme bölgesinde bir volüm oluşturmaktır. Eğer geçici protez bu bölgeye yerleştirilmezse meme bölgesi radyoterapi tedavisi döneminde dümdüz bir duvar şeklinde iyileşir. Radyoterapi bu bölgeyi hastada daha da düz hale getirir ve ilerleyen dönemlerde bu bölgeyi genişleterek protez yerleştirmek çok zor bir aşama olur. O zaman ise plastik cerraha tek seçenek olarak hastanın kendi dokusuyla meme rekonstrüksiyonu işlemi kalır.
  Geçici protezde porttan girip serumla protez şişirilebilir ve gerektiğinde radyoterapi esnasında ışının daha iyi alınabilmesi için geçici protezin volümü porttan sıvı alınıp-verilmesi ile değiştirilebilir. Radyoterapi tedavisi bittikten yaklaşık 6-12 ay sonra radyoterapinin dokulara yaptığı hasar iyileşir ve geçici protez çıkarılıp kalıcı proteze geçilebilir. Kalıcı protez yerleştirilirken yağ enjeksiyonuyla da desteklenebilir.
 • Protezlerle aşamalı (iki seans) meme onarımı:
  Protezlerle aşamalı olarak yapılan meme onarımı yöntemi, uzman plastik cerrahi doktorlar tarafından genellikle memesi daha önce alınmış ve herhangi bir meme onarımı yapılmamış olan hastalarda tercih edilmektedir. Bu işlemlerde ilk seansta bir doku genişletici (balon) kullanılır. İkinci seansta kalıcı protez ya da hastanın kendi dokusuyla onarım işlemi yapılır. Aşamalı onarımın ilk cerrahi seansında hastanın meme bölgesine doku genişletici (ekspander) yerleştirilir. Doku genişletici (ekspander) balon gibidir ve şişirilir; böylece meme bölgesi volüm kazanır ve 3-6 aylık bir süre beklenir. Bundan sonra doku genişletici çıkarılıp ikinci seansta kalıcı protez ya da hastanın kendi dokusuyla onarım yapılır.

Protezle yeni meme yapımıyla ilgili en çok merak edilenler

Protezlerin riskleri var mıdır?

Protezle meme onarımı ameliyatlarında vücuda yabancı bir cisim yerleştirildiği için nadiren bazı riskler ve komplikasyonlar içerebilir:

Enfeksiyon,
Silikon sızması veya protezin sönmesi,
Silikon protez çevresinde sert doku gelişmesiyle (kapsül kontraktürü) memenin doğal görüntüsünü yitirmesi,

Bu komplikasyonlara günümüz yüksek teknolojisiyle üretilen meme protezlerinde nadiren rastlanmaktadır.

Protezlerin kullanım ömrü ne kadardır?

Akıllı teknolojiyle üretilen tüm meme protezlerine üretici firmalar tarafından ömür boyu garanti verilmektedir. Günümüzde kullanılan ve gelişmiş teknolojiyle üretilen meme protezleri, delinme ve sızıntılara karşı son derece güvenlidir. Ancak uzun zaman (10-15 yıl) sonra vücut yapısındaki aşırı değişiklikler sebebiyle memelerin ve silikonların kontrollerinin yapılması doktorlar tarafından önerilmektedir. Kilo alma-verme, memede deformasyon vb. gibi durumlarda önceden ameliyat yapılan kesi alanından tekrar girilerek yeni protez yerleştirilir.

Meme protezi patlayabilir mi?

Hastanın göğsünün üzerine yatması ya da araba kullanırken emniyet kemerinin oluşturduğu gibi baskı durumları meme protezlerini patlatamaz. Ancak delici kesici bir dışsal travma yaşandığında meme protezinin patlaması mümkündür. Günümüzde protezleri oluşturan jeller 6. nesil FDA (US Food and Drug Administration) onaylı jellerdir. İçindeki malzeme patlasa da vücuda yayılmaz ve akma durumu yaşanmaz. Patlayıp patlamadığı ultrasonla ya da MRI gibi radyolojik tetkiklerle ancak görülebilir. Ayrıca bu protez jellerin meme kanseri yapma ya da bu hastalığı tetikleme gibi bir etkisi de yoktur.

2- Hastanın kendi dokusuyla (otojen dokuyla) meme onarımı
Hastanın kendi dokusuyla meme onarımı daha karmaşık ve cerrahi tecrübe gerektiren ameliyatlardandır. Hastanın kendi dokusu (otojen doku) vücudun farklı bölgelerinden elde edilebilir. Otojen dokular (hastanın kendi dokuları) içerik olarak meme dokusuna daha çok benzerler. Bu özellikleri sayesinde:

 • Fiziksel davranış olarak doğal memeye daha çok benzerlik gösterirler.
 • Duyu hissi protez uygulamalarına göre daha iyi olarak geri gelir.
 • İzlerin solması ve kullanılan dokuların yumuşaması zamanla memnuniyet duygusunu artırır.
 • Vücudun kilo alıp verme reaksiyonlarına normal meme gibi yanıt verir. Böylece onarım sonrası aşırı kilo alma ya da verme durumunda veya yaşlanmaya bağlı sarkma durumlarında da iki meme arasındaki simetri daha doğal olur
 • Radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına engel teşkil etmez.
 • Karnın alt bölümündeki deri, deri altı yağ dokusu ve karın ön duvarındaki kaslardan birisi, saplı veya serbest doku aktarımı doktorun çıplak gözle yapamayacağı ameliyat uygulamalarını ameliyat mikroskobunun yardımıyla uygulaması yöntemiyle yani mikrocerrahi ile meme bölgesine taşınarak meme onarımı gerçekleştirilir. Bu onarım sırasında hastaya aynı zamanda estetik karın germe ameliyatı da yapılmış olur.
 • Sırtın yan tarafındaki kas ve üzerindeki deri, saplı veya serbest doku aktarımı Mikrocerrahi ile meme bölgesine taşınarak onarım gerçekleştirilir. Bu yöntemde, sırttaki ameliyat izi genellikle sütyen altında gizlenir. Sırtın memenin yeniden yapılması için kullanıldığı durumlarda sırt dokusu kendi başına yeterli volüm sağlamayabilir. Bu durumda sırt dokusu bir meme protezi (implant) ile kombine edilir.
 • Kalça ve bacak bölgesindeki deri ve deri altı yağ dokusu, serbest doku aktarımı Mikrocerrahi yöntemi ile meme bölgesine taşınarak meme onarımı gerçekleştirilir. Serbest doku aktarımı yöntemiyle meme onarımı yapıldığında deri altı yağ dokusu besleyici damarlarla birlikte bağlı bulunduğu karın, sırt veya kalça bölgesinden tamamen ayrılır. Sonra bu damarların alıcı (taşındığı) bölgedeki damarlara dikilerek yaşaması sağlanır. Bu ameliyatı yapabilmek için plastik cerrahın Mikrocerrahi konusunda deneyimli olması gerekir. Çünkü ince damarların birbirine dikilmesi yalnızca mikroskop altında mümkün olur.

Hastanın kendi dokusuyla meme rekonstrüksiyonunda en çok merak edilenler

 • Otojen dokuyla meme onarımı yapmak için plastik cerrahlar hastada hangi kriterlere bakarlar?
  • Hastanın genel sağlık durumu, yaşı, vücut özellikleri,
  • Yapılan meme alınma işleminin özellikleri,
  • Hastaya radyoterapi uygulanıp uygulanmadığı,
  • Diğer memenin durumu,
  • Hastanın tercihleri,
  • Plastik cerrahın, ameliyat tecrübesi ve yetenekleri
 • Hastanın kendi dokusuyla yapılan meme onarımında dokular hastanın vücudunun hangi bölgelerinden elde edilir?
  • Karın bölgesi: Meme rekonstrüksiyonu alanında uzman plastik cerrahlar hastanın kendi dokusuyla yapılan onarım işlemlerinde ilk tercih olarak genellikle hastanın karın bölgesindeki dokularını kullanırlar. Çünkü karın bölgesindeki dokuların miktarı rekonstrüksiyon uygulaması için yeterlidir ve kıvam-doku olarak da meme dokusuna en yakın vücut bölgelerinden biridir. Bu otojen dokuyla yapılan işlemlerde aynı zamanda hastanın karın bölgesindeki sarkmalar da giderilmiş olacağı için plastik cerrahlar tarafından en ideal vücut bölgesi olarak kabul edilmektedir.
  • Sırt bölgesi: Hastanın kendi dokusuyla yapılan meme onarımında uzman doktorların tercih ettiği ikinci vücut bölgesi ise hastanın sırt bölgesidir. Sırt kası ya da sırt kası kullanılmadan sadece hastanın o bölgesindeki fazla derinin kullanılmasıyla da meme onarılmaktadır. Sırt bölgesinin memenin yeniden yapılması için kullanıldığı durumlarda sırt dokusu kendi başına yeterli volüm sağlamayabilir. Bu durumda sırt dokusu bir meme protezi (implant) ile kombine edilerek kullanılır.
  • Kalça bölgesi: Uzman plastik cerrahların hastanın kendi dokusu kullanılarak yaptığı onarım işlemlerinde tercih ettiği diğer vücut bölgesi ise uzak bölge denilen kalça bölgesidir. Kalça bölgesindeki derinin kasla birlikte veya kassız Mikrocerrahi yöntemi kullanılarak taşınmasıyla da rekonstrüksiyon işlemi yapılmaktadır.
  • Bacak bölgesi: Otojen dokuyla kanser sonrası alınan memenin yeniden yapılması işlemlerinde plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı doktorların doku taşıma işlemlerinde en az tercih ettiği vücut bölgesi bacak bölgesidir. Hastanın karın, sırt ve kalça bölgesi uygun değilse yani daha önce ameliyatlarda bu bölgeler örneğin karın germe ameliyatı vb. gibi sebeplerle kullanılmışsa o zaman bacak bölgesinden de doku taşıyarak meme onarımı işlemleri yapılabilmektedir.

Meme rekonstrüksiyonunda uygulanan yağ enjeksiyonu yöntemi:

Meme onarımı ameliyatlarında son yıllarda protez ve yağ enjeksiyonu sıklıkla kombine edilerek kullanılmaktadır. Biz Plastik cerrahlar bu kombine uygulamaları “hibrit meme onarımı ya da hibrit meme rekonstrüksiyonu” olarak adlandırmaktayız.

 • Meme onarımında yağ enjeksiyonu niçin kullanılır?
  Protezle göğüs rekonstrüksiyonu işlemlerinde hastada kullanılan protezin volümü dışında kalan meme derisinin daha sağlıklı ve düzgün görülmesi veya kalan derinin kalınlaştırılması ve düzensizliklerinin giderilmesi için yağ enjeksiyonları uygulanır. Meme rekonstrüksiyonunda yağ enjeksiyonu yönteminin kullanımı giderek artmaktadır.
 • Yeni meme yapımında yağ enjeksiyonu ne zaman kullanılır?
  Hastanın vücudunun karın, basen vb. uygun bölgelerinden alınan yağlar, genellikle protezin memeye yerleştirilmesinden sonra başka bir seansta transfer edilir. Bazen geçici protez çıkarılıp kalıcı proteze geçerken aynı seansta yağ uygulaması yapılabilmektedir.

II – Meme başı ve areola bölgesinin oluşturulması aşaması

Meme ucu (meme başı) ve areola bölgesinin yani meme başı çevresindeki koyu renkli alanın yeniden yeni memede oluşturulması aşamasıdır. Bu işlemler doktor tercihiyle lokal anestezi altında yapılabilir.

 • Meme başı: Genellikle meme ucunun olması gereken yerdeki meme derisi kullanılarak yeni meme başı şekli verilerek yapılır.
 • Areola (meme ucu çevresindeki koyu yuvarlak alan): Hastanın diğer memesinde sorun yoksa meme başından, sorun varsa kasıklardan alınan derilerle ya da dövme yöntemiyle meme ucu çevresi yapılabilmektedir.

III – Memeler arası simetrinin sağlanması aşaması

Tek memede onarım ameliyatlarının yapıldığı durumlarda ameliyat bitiminde her iki memenin simetrik olması %100 beklenemez. Bu gibi durumlar diğer memenin büyük veya sarkık olduğu durumlar için geçerlidir. Memeler arasında simetriyi ve benzerliği sağlamak amacıyla onarım işlemi yapılmayan diğer memeye hastanın durumuna ve rekonstrüktif cerrahi uzmanın analizine göre küçültme, dikleştirme, büyütme ya da göğüs uçlarıyla ilgili estetik ameliyatlar uygulanabilir. Bu ameliyatların detaylarına Prof. Dr. Şükrü Yazar’ın ➩ meme estetiği sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Meme Onarımı sıkça sorulanlar

Estetik uygulamaları öncesi, sırası ve sonrasıyla ilgili en çok merak edilenler

Meme kanseri sonrası alınan memenin yeniden yapılması için doğru zamanlama nedir?

Meme kanseri sebebiyle memesini kaybeden hemen her kadında bu işte uzman plastik cerrahların değerlendirmesi sonucu onarım işlemleri yapılabilmektedir. Meme onarımı, kanserli meme alınırken eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilirken daha sonraki dönemlerde de uygulanabilir. Eş zamanlı onarımın kozmetik sonuçları çok daha iyi olmaktadır ve genelde erken evre meme kanserlerinde uygulanır.

Erken meme (göğüs) onarımının en önemli faydası, derisi korunarak memesi alınan hastada eş zamanlı olarak memenin onarılması durumudur. Bu yöntemle uzman cerrahlar memesi alınmış olan hastanın yaşayacağı psikolojik travmayı azaltılmayı düşünür. Bazı durumlarda hastanın memenin yeniden yapılması işlemlerini beklemesi için önemli sebepler de olabilir. Bu gibi durumlarda da daha sonra meme onarımına başvurulabilir. Mesela bazı hastalar başka bir cerrahi işlem istemezler, bazı hastalar ise kanser teşhisini kabul etmekte zorlanırken meme onarımı seçeneklerini düşünememektedirler. Kimi hastalara da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlar; şişmanlık, yüksek tansiyon ve çok sigara kullanımı vb. gibi sebeplerle hastanın beklemesinin daha doğru olacağı tavsiyesinde bulunurlar.

Meme rekonstrüksiyon operasyonları sadece meme kanseri hastaları için midir?

Hayır. Doğumsal anomali sorunu olan meme eksikliği problemlerinde, aşırı derecede memede meydana gelen yanık vakalarında, sonradan gelişen ağır hastalıklarda memede oluşan deformasyonlarda, trafik kazası ve muhtelif iş kazaları gibi tüm sorunların tedavisinde meme onarımına başvurulur.

Alınan memenin yerine yapılan yeni meme uygulaması kaç seansta tamamlanır?

Yeni memenin yapılması süreçleri zamana yayılması gereken kusursuzca takip edilmesi gereken bir süreçtir. Estetik ve plastik cerrahın planlamasına göre en az 2-3-seans sürebilir. Bu süreçlerde hastayı çok mutlu edecek derecede hastanın diğer memesine ve meme başına benzer yapıda meme oluşturulmaya çalışılır.

Meme onarımı ameliyatları yağ enjeksiyonuyla kombine edilebilir mi?

Memesinin yeniden yapımı kendi dokusuyla sağlanmış olan bir hastanın estetik sonucunun daha başarılı olabilmesi için yağ enjeksiyonu kombine edilebilir. Yağ enjeksiyonu memenin yeniden yapılması uygulamalarında bir kamuflaj görevi görmektedir.

Bazen protez ve cilt, özellikle bazı zayıf hastalarda çok yakın olmaktadır, bu sebeple memenin cildinin altında protez hissedilebilmektedir. Özellikle radyoterapi gören kişilerde cilt incelebilir ve protez daha belirgin olabilir. Bu durumlarda belli olan protezin belirgin halinin giderilmesi için, çökme ve çukurlaşma gibi bazı deformasyonlarının yok edilmesi ve hastaya daha estetik bir görüntü sağlayabilmek için enjektörlerle hastanın karnından ya da sırt bölgesinden yağ alınır. Bu yağlar ameliyathanede işlemlerden geçirilerek hastanın yeniden yapılan memesinde protezlerin en belirgin olan bölgelerine enjekte edilir.

Meme onarımı işlem ve ameliyatları sonrası süreçler nasıldır?

Ameliyat sonrası oluşan ağrılar büyük ölçüde ağrı kesici ilaçlarla giderilmektedir. Ameliyatı yapan plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı doktor, yapılan meme onarımı operasyonunun zorluğuna göre hastanın 2-5 gün kadar hastanede kalmasını isteyebilir. Genellikle uzman doktorlar, ameliyat sonrasında hastanın ameliyat bölgesinde toplanan kanları dışarı atmak için drenler (vakum yapan plastikten tüpler) kullanırlar ve gerekli yardımcı tedavi işlemlerinden sonra da bu drenleri 1 – 2 hafta sonra tekrar çıkarırlar.

Meme onarımı kanser oluşumuna ve tedavilerine engel olabilir mi?

Otojen doku ya da protezle meme onarımı gerçekleştirilirken hasta kemoterapi, radyoterapisini vb. tedavilerini alabilir. Hasta takip döneminde normal meme ve onarılmış memesi için periyodik mamografiyle birlikte diğer radyolojik incelemelerini de kolaylıkla yaptırabilmektedir. Memenin yeniden yapılması aşamaları diğer tedavilere engel teşkil etmemektedir. Meme onarımının kanser nüksü ya da hastanın prognozu üzerine de bir etkisi yoktur.

Hangi hastalar meme onarım ameliyatları için uygun değildir?

Aslında her Mastektomi uygulanan hasta onarım ameliyatı için bir adaydır. Ancak hasta çok yaşlı, kalp yetmezliği, aşırı tansiyon vb. gibi anestezi ve ameliyatı kaldıramayacak durumdaysa ne yazık ki bu ameliyat yapılamamaktadır.

Meme onarımı sırasında hastanın radyoterapi tedavisi tamamlanabilir mi?

Uygun hastalarda meme alındıktan sonra “tek doz radyoterapi” uygulanır ve ameliyattan sonra tekrar radyoterapi görmeyeceği için bu tip hastalara kalıcı sabit protez kullanılır. Yani tek cerrahi seansta hasta uyanmadan radyoterapisini görüyor ve yine aynı seansta kalıcı meme protezi yerleştiriliyor.

Meme kanseriyle alınarak yeniden yapılan memeyle emzirilebilir mi?

Meme kanseri nedeniyle her iki memesinin tamamı (Total Mastektomi) alınarak protez ya da hastanın kendi dokusuyla meme onarımı yapılmış hastada memenin görüntüsü eski halinden çok farklı olmasa da içindeki doku tamamen değişmiş durumda olacaktır. Yapılan total mastektomi operasyonuyla meme başları korunmuştur ancak hastanın süt kanalları ve meme bezi alındığı için artık emzirme işlevinin sürmesi mümkün değildir. Ancak hastanın yaşı ve çocuk sahibi olma isteği göz önünde bulundurularak hastanın kanser evre ve tipi izin verdiği ölçüde meme koruyucu mastektomi yapıldıysa (Segmenter Mastektomi) kalan süt bezi ve süt kanallarıyla emzirme işlevinin sürdürülmesi memede mümkün olabilmektedir. Ayrıca meme kanseri sonrası sadece tek memenin alınması durumlarında hasta diğer meme sağlıklıysa da emzirme işlemini tek memesinden sağlayabilmektedir.

Gecikmiş meme onarımı ameliyatı nedir?

Meme onarımı (meme rekonstüksiyonu) ameliyatları mastektomi ameliyatı yani memenin alınma ameliyatlarından aylar ya da yıllar sonra yapılabilir. Bu tür geç dönemlerde yapılan meme onarımlarına “Gecikmiş Meme Onarımı Ameliyatları” adı vermekteyiz. Memesi daha önce alınmış olan hastalarda memenin yeniden yapılması için genelde hastaların kendi dokularını ya da hastanın kendi dokuları ile birlikte meme protezlerini birlikte kullanmaktayız.

Meme onarımında yöntem seçimi

Onarım işlemlerine, hastalığın erken evresinde, mastektomi ameliyatının hemen ardından onarım süreçlerine başlanabilir. Bu mümkün değilse, kanser tedavisinin gidişatına göre onarım süreçleri planlanır. Hastadaki dokuların durumu, vücut yapısı, alınan tedaviler, radyoterapi görüp görülmeyeceği, tümörün evresi, diğer memenin büyüklüğü, yaş, hastanın doğum yapıp yapmadı gibi pek çok faktöre göre meme onarımında uygulanacak yöntem belirlenir.

Meme onarımları; protezlerle, hastanın kendi dokuları veya yağ dolgularıyla yapılabilir. Bazen de bu yöntemlerin birbiriyle kombine edildiği “hibrit meme onarımı” yöntemlerle meme onarımı gerçekleşir.

Meme onarımı sonrası iyileşme

Onarım işlemi sonrası hastanın 1-5 gün hastanede kalması gerekir. Hastalar ameliyattan 2-5 gün sonra banyo yapılabilir. 1-2 hafta sonra günlük aktivitelere geri dönülebilir. Ameliyatın ardından 4-6 hafta boyunca sporcu sutyeni giyilmelidir. 6-8 haftanın ardından spor aktiviteleri rahatlıkla yapılabilir. İyileşme süreçleri uygulanan meme onarımı (meme rekonstrüksiyonu) yöntemine bağlı olarak değişiklikler gösterebilir.

Silikon protezlerin ömrü ne kadar?

Günümüzde meme protezleri, gelişmiş teknolojiyle son derece dayanıklı ve konforlu olarak üretilmektedir. Onarım ve meme büyütme ameliyatlarında kullanılan silikon protezler delinme ve sızıntılara karşı son derece güvenlidir. Hayat boyu kullanılabilir olan bu protezler, deformasyonlar gibi istenmeyen durumlara karşı garantilidir.

Onarım yapılan memede duyu

Memenin alınması ameliyatı sonrası memede duyu kaybı meydana gelir. Bu durum meme onarımı ameliyatında tamamen ortadan kalkmaz. Ancak üzerinden zaman geçtikten sonra duyuların bir kısmı geri dönebilir. Hastaların kendi dokuları ile yapılan onarımlar, duyuların geri kazanımı açısından daha avantajlıdır.

Onarım yapılan memede ultrason, mamografi, MR çekimi

Onarım işleminde kullanılan yöntem ve malzemeler, tetkik ve kontrollerin düzenli olarak sürdürülmesi açısından önemlidir. Hekimin tavsiyesine göre istenen radyolojik tetkiklerin belirli aralıklarla yapılması, kanserin durumunu ve olası nükslere karşı erken müdahale yapılması açısından kritiktir. Bu nedenle, memenin yeniden yapılması yani meme onarımı hangi yöntemle yapılmış olursa olsun, ultrason, mamografi ve MR gibi tetkikler hastaların takip sürecinde bir sorun olmadan yapılabilir.

Meme onarımı kemoterapi, radyoterapiyi engeller mi?

Meme onarımları, meme kanser tedavisinin bir parçası olarak düşünülmelidir. Hastaların kendi dokularıyla ya da meme protezleriyle yapılan onarımlar ameliyat sonrası uygulanacak radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına engel teşkil etmez.


Paylaş:

Diğer Yazılar

Lipomatik

Lipomatik Lipomatik Liposuction Aleti Vücudun belirli bölgelerde toplanmış olan yağ

Smart-Lipo

Smart-Lipo Smart Lipo (Lazer Liposuction Aleti) Nedir? Kilo verme ve

Hydrafacial

Hydrafacial Hydrafacial Nedir? Kalıcı, güvenilir, acısız ve hızlı bir uygulama

H100 Aşısı

H100 Aşısı H100 Aşısı (Gençlik Aşısı) H100 aşısı nem kaybı,

Dermabrazyon

Dermabrazyon Dermabrazyon Nedir ve Ne İşe Yarar? Ciltteki tüm düzensizlikleri,

PRP Tedavisi

PRP Tedavisi PRP tedavisi (Platelet Rich Plasma) nedir? Son yıllarda

Mezoterapi

Mezoterapi Mezoterapi Nedir? Farmakolojik ve bitkisel ilaçların vücudun belirli bölgelerine

Peeling

Peeling Peeling (Cilt Soyma) Nedir? Ciltteki ölü derinin soyulmasını ve

Dolgu Uygulamaları

Dolgu Uygulamaları Dolgu Enjeksiyonu Nedir? Dolgu uygulamaları günümüzde vücudun hemen

Bölgesel İncelme

Bölgesel İncelme Bölgesel İncelme (Vücut Şekillendirme) Vücudun bel, basen ve

Cilt Bakımı

Cilt Bakımı Cilt Bakımı Nedir? Profesyonel cilt bakımı ürünleri veya

Botoks

Botoks Botoks Nedir? Estetik amaçlarla yüzdeki kırışıklıkların ve ince çizgilerin

Mesaj Gönderin